Μενού

Υποκατάστημα Μεσσηνίας

Το υποκατάστημα στην Κυπαρισσία (Μελίου 23 & Φραντζή) είναι πλήρως εξοπλισμένο και στελεχωμένο με το κατάλληλο προσωπικό για την παροχή γεωργικών συμβουλών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της αγροτικής οικονομίας και παραγωγής στην περιοχή. Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι:

  • Παροχή γεωργικών συμβουλών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
  • Εκπαιδεύσεις παραγωγών σε φιλο-περιβαλλοντικές πρακτικές και νέα οικολογικά προγράμματα
  • Σύσταση, διαχείριση και υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων ομάδων και οργανώσεων παραγωγών
  • Προετοιμασία φακέλων για παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης (Νέοι Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης, Leader, Βιολογική Γεωργία)
  • Σχεδιασμός και παρακολούθηση επιδεικτικών αγροκτημάτων για προγράμματα καινοτομίας
  • Σχεδιασμός συστημάτων ασφάλειας ποιότητας τροφίμων και ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Service Gallery
Service Gallery

Agrenaos. © All Rights Reserved.

Designed and developed by sometimes studio.