Μενού

Τα έργα μας

Project featured image

Σύμβουλος Παροχής Υπηρεσιών σε Οργανώσεις Παραγωγών Ελαιολάδου στη Μεσσηνία

Την περίοδο 2021-22 ο AGRENAOS ανέλαβε την υλοποίηση των δράσεων των προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Παραγωγών Ελαιολάδου (ΟΕΦ) των ΑΕΣ Μουζακίου, ΑΕΣ Αμπελοφύτου και ΑΣ Νηλέα και την υποστήριξη των παραγωγών στα παρακάτω θέματα:

  • ανάπτυξη συστημάτων κυκλικής οικονομίας και βιωσιμότητας,
  • προστασία υποβάθμισης εδαφικών πόρων
  • εποχιακή παρατήρηση των πληθυσμών του δάκου και ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης
  • ορθές πρακτικές φυτοπροστασίας με φιλο-περιβαλλοντικά μέσα
  • ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στην ελαιοκαλλιέργεια,
Project featured image

Σύμβουλος Παροχής Υπηρεσιών σε Οργάνωση Παραγωγών Ελαιολάδου στη Λέσβο

Την περίοδο 2021-22 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εργασίας της Οργάνωσης Παραγωγών Ελαιολάδου (ΟΕΦ) ΑΣ Αγίας Παρασκευής, στη Λέσβο. Ο AGRENAOS ανέλαβε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα μέλη της Οργάνωσης στα παρακάτω θέματα:

  • περιβαλλοντική διαχείριση των εδαφικών πόρων ελαιώνων,
  • ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στην ελαιοκαλλιέργεια,
  • εκπαίδευση των μελών σε αειφόρες πρακτικές ελαιοκαλλιέργειας,
  • ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ιχνηλασιμότητας παραγωγής και διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και,
  • υποστήριξη του προγράμματος προβολής και προώθησης των δράσεων του προγράμματος.
Project featured image

Πλατφόρμα RuralHub υποστήριξης αιτήσεων στα μέτρα του ΠΑΑ

Η νέα πλατφόρμα διαχείρισης αιτήσεων RuralHub μετά το μέτρο των Νέων Αγροτών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης επεκτείνεται και στο μέτρο 11 της βιολογικής γεωργίας παρέχοντας εξατομικευμένα εργαλεία και ολοκληρωμένη υποστήριξη σε κάθε σύμβουλο.

Project featured image

Σύσταση Οργάνωσης Παραγωγών στη Λέσβο

Σύσταση και λειτουργία Οργάνωσης Παραγωγών στον τομέα του αιγοπρόβειου γάλακτος στην περιοχή της Λέσβου. Διαχείριση επιχειρησιακού προγράμματος στο πλαίσιο του μέτρου 9 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με στόχο την υλοποίηση επενδύσεων για την παραλαβή αιγοπρόβειου γάλακτος και την παροχή υπηρεσιών σε κτηνοτρόφους.

Project featured image

Σύσταση Οργάνωσης Παραγωγών στο Ηράκλειο

Σύσταση και λειτουργία Οργάνωσης Παραγωγών στον τομέα του ελαιολάδου στην περιοχή του Ηρακλείου. Διαχείριση επιχειρησιακού προγράμματος στο πλαίσιο των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων 2015-2018 με στόχο την υλοποίηση δράσεων για τους ελαιοπαραγωγούς, τις συνεταιριστικές υποδομές και την προβολή και προώθηση του προγράμματος.

Agrenaos. © All Rights Reserved.

Designed and developed by sometimes studio.