Μενού

Εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.

Οι παραπάνω, είναι κάποιες από τις βασικές λέξεις που χαρακτηρίζουν τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Δείτε αναλυτικά το εύρος των υπηρεσιών μας.

Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών. Υποβολή και διαχείριση επιχειρηματικών προγραμμάτων.

Υποβολή και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων ίδρυσης και εκσυγχρονισμού για μονάδες τυποποίησης και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων

Παροχή τεχνικής υποστήριξης ως εμπειρογνώμονες σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης και άσκησης πολιτικής στο πλαίσιο της ΚΑΠ

Ανάπτυξη εφαρμογών και τεχνική υποστήριξη για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Agrenaos. © All Rights Reserved.

Designed and developed by sometimes studio.