Μενού

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Στο πλαίσιο της υποστήριξης της συμμετοχής σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης διαθέτουμε εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην παροχή καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και τεχνικής υποστήριξης για την υποβολή και διαχείριση των αιτήσεων στήριξης αλλά και της ορθής ενημέρωσης των δικαιούχων.

Ειδικότερα, για τα μέτρα:

  • 6.1 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών,
  • 11 – Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία,
  • 4.1.5 – Σχέδια Βελτίωσης

η εταιρεία μας έχει ετοιμάσει και προσφέρει μια δυναμική πλατφόρμα (RURALHUB) αξιολόγησης επιλεξιμότητας των υποψήφιων νέων γεωργών, υπολογισμού της βαθμολογίας της αίτησής τους, διαχείρισης των αιτήσεων και υποβοήθησης για την προετοιμασία και βελτιστοποίηση του φακέλου τους.

Δείτε το RURALHUB

 

Agrenaos. © All Rights Reserved.

Designed and developed by sometimes studio.