Μενού

Στελέχη

H εταιρεία είναι στελεχωμένη με εξειδικευμένους γεωπόνους που διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία στη διαχείριση επιχειρησιακών προγραμμάτων, στην προετοιμασία και υποβολή επενδυτικών σχεδίων και στην παροχή γεωργικών συμβουλών. Επιπλέον, οι συνεργασίες με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό διασφαλίζουν τις απαιτούμενες συνέργειες για συμμετοχή τόσο σε εθνικά όσο και σευρωπαϊκά προγράμματα, που παράγουν γνώση και καινοτομία στον αγροτικό τομέα.

Βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των στελεχών μας είναι η εξειδίκευση σε χρηματοδοτικά εργαλεία στον αγροδιατροφικό τομέα, η πολυετής γνώση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο συνεταιριστικό δίκαιο και η εμπειρία στη διαχείριση και οργάνωση ενός εκτεταμένου αγροτικού δικτύου παραγωγικών οργανώσεων.

Agrenaos. © All Rights Reserved.

Designed and developed by sometimes studio.