Μενού

Πιστοποιημένος Φορέας

Ο Agrenaos είναι πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών και εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο μητρώο του ΕΛΓΟ-Δήμητρα (αριθ. ΑΦ1018). Επιπλέον, συμμετέχει ενεργά στο Εθνικό Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών που έχει ξεκινήσει στη χώρα μας, ενώ οι εταίροι και τα στελέχη μας είναι πιστοποιημένοι γεωργικοί σύμβουλοι.

Η εταιρεία μας έχει εγκριθεί για την παροχή γεωργικών συμβουλών μέσω του Μ2 για την περιφέρεια Πελοποννήσου τις οποίες μπορεί να διεκπεραιώνει στους νομούς Μεσσηνίας και Αρκαδίας

Με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας από την πολυετή εμπειρία μας στον αγροτικό χώρο και με κατάλληλες συνεργασίες με πανεπιστημιακούςερευνητικούς φορείς προσφέρουμε μια σειρά συμβουλευτικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε δραστήριου και απαιτητικού παραγωγού.

Μέσα από ένα δίκτυο υποκαταστημάτων και συνεργασιών στην Περιφέρεια, κατάλληλα εκπαιδευμένα και εξοπλισμένα στελέχη μας θα αναλάβουν το κρίσιμο έργο των Γεωργικών Εφαρμογών στην ύπαιθρο, μεταφέροντας γνώση και καινοτομία στις περιοχές και ομάδες στόχου. Σκοπός είναι η εξειδίκευση των πακέτων γεωργικών συμβουλών σε κάθε Περιφέρεια και η προσαρμογή τους στις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Service Gallery

Agrenaos. © All Rights Reserved.

Designed and developed by sometimes studio.