Μενού

Μ2 – Υπηρεσίες

Το Μέτρο 2 αφορά όλους τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους και τους παραγωγούς μικτών εκμεταλλεύσεων που έχουν έδρα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι μελισσοκόμοι. Η πρόσβαση τους στις υπηρεσίες παρέχεται δωρεάν και αποτελεί ελεύθερη επιλογή τους. Δεν είναι προϋπόθεση να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Το μέτρο των γεωργικών συμβουλών παρέχεται από πιστοποιημένους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών που έχουν λάβει πιστοποίηση από τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα και έχουν το κατάλληλο γεωτεχνικό προσωπικό και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Για το μέτρο καλύπτεται η δαπάνη παροχής γεωργικής συμβουλής, η επιτόπια επίσκεψη στην εκμετάλλευση του παραγωγού και το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων (αναλύσεις εδάφους, φύλλων, υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων κλπ).

Κάθε ωφελούμενος μπορεί να λάβει έως και 3 συμβουλές διαφορετικού είδους, μία για κάθε έτος. Οι υπηρεσίες που καλύπτονται αφορούν τα παρακάτω πακέτα εργασίας:

1. Συμβουλές για επωφελείς πρακτικές για το περιβάλλον 4. Συμβουλές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία
 • Πολλαπλή συμμόρφωση
 • «Πρασίνισμα» των ενισχύσεων
 • Εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
 • Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή.
 • Χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων, για τους σκοπούς βιοοικονομίας.
 • Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από γεωργικές δραστηριότητες.
2. Συμβουλές για την ποιότητα και αποδοτικότητα των υδατικών πόρων
 1. Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των μέτρων 11 «Βιολογική Γεωργία» και 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»
 • Ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
 • Ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων.
 • Ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων.
 • Ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων σχετικά με τη βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
 • Ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων και των απαιτήσεων των δράσεων του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά & κλιματικά μέτρα».
3. Συμβουλές για ολοκληρωμένη φυτοπροστασία 6. Συμβουλές για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία
 • Υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομίας και της εισαγωγής και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Μείωση του κόστους παραγωγής.
 • Εξειδικευμένες συμβουλές σε νέους γεωργούς 
 • Καθετοποίηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 • Προσανατολισμός των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ενημερωτικό μας φυλλάδιο ΕΔΩ

Service Gallery

Agrenaos. © All Rights Reserved.

Designed and developed by sometimes studio.