Μενού

Επιχειρησιακά Προγράμματα οπωροκηπευτικών

Όλες οι αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών έχουν τη δυνατότητα υποβολής επιχειρησιακού προγράμματος διάρκειας 3 έως 5 ετών, το οποίο εφαρμόζεται σε ετήσιες περιόδους από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου. Το ανώτερο ετήσιο ύψος επένδυσης καθορίζεται στο 8,2% της αξίας παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από την ΟΠ κατά την περίοδο αναφοράς. Η ετήσια περίοδος αναφοράς καθορίζεται από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου δύο έτη πριν το έτος έναρξης της υλοποίησης του προγράμματος. 

Στα επιχειρησιακά προγράμματα, η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή ανέρχεται στο 50% των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί ή στο 4,1% της αξίας της παραγωγής που διετέθη στο εμπόριο από την ΟΠ την περίοδο αναφοράς. Το ανωτέρω ποσοστό ενωσιακής ενίσχυσης δύναται να αυξάνεται στο 4,6% για τις ΟΠ και στο 4,7% για τις ΕΟΠ υπό τον όρο ότι το ποσό που υπερβαίνει το 4,1% της αξίας παραγωγής που διατίθενται στο εμπόριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων υλοποιούμενα από την ΟΠ για λογαριασμό των μελών της.

Κατόπιν σχετικής αιτήσεως από την ενδιαφερόμενη ΟΠ/ΕΟΠ, το ποσοστό 50% μπορεί να ανέλθει σε 60% όταν ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα υποβάλλεται από οργανώσεις παραγωγών σε κράτη μέλη στα οποία οι οργανώσεις παραγωγών διοχετεύουν στο εμπόριο παραγωγή που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 20% της παραγωγής οπωροκηπευτικών.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία μας έχει συντάξει και διαχειριστεί επιχειρηματικά σχέδια για Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών στις περιοχές της Ιεράπετρας, Λάρισας, Ηρακλείου, Φλώρινας κλπ. Περισσότερα πληροφορίες μπορείτε να δείτε και στα έργα μας.

 

Agrenaos. © All Rights Reserved.

Designed and developed by sometimes studio.