Μενού

Επιχειρησιακά Προγράμματα ελαιολάδου (ΟΕΦ)

Τα επιχειρησιακά προγράμματα των ΟΕΦ είναι εξειδικευμένα πολυετή επιχειρησιακά προγράμματα του ελαιοκομικού χώρου που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των οργανώσεων παραγωγών στον ελαιοκομικό τομέα στο πρωτογενές (βελτίωση ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας) όσο και στο δευτερογενές επίπεδο (εκσυγχρονισμός μονάδων ελαιοτριβείων, τυποποίησης ελαιολάδου και επεξεργασίας επιτραπέζιας ελιάς, βελτίωση στην ποιότητα και παραγωγή ελαιολάδου ή/και επιτραπέζιων ελιών).

Δικαιούχοι είναι όλες οι αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών βάσει του (Καν) ΕΕ 1308/2013 και της υπουργικής απόφασης 397/18235/2017 περί της αρμόδιας αρχής, διαδικασίας και αναγνώρισης Οργανώσεων παραγωγών, όπως αυτή ισχύει. 

Την περίοδο 2021-22 ο AGRENAOS ανέλαβε την υλοποίηση των δράσεων των προγραμμάτων εργασίας Οργανώσεων Παραγωγών Ελαιολάδου (ΟΕΦ) στις περιοχές της Μεσσηνίας, Λέσβου και Ηρακλείου και την υποστήριξη των παραγωγών της. Δείτε αναλυτικά την υλοποίηση των δράσεων ανά ΟΕΦ και τα αποτελέσματα τους για την επίτευξη των στόχων τους παρακάτω:

  • ΑΕΣ Μουζακίου ΕΔΩ
  • ΑΕΣ Αμπελοφύτου ΕΔΩ
  • ΑΣ Νηλέα ΕΔΩ
  • ΑΣ Αγίας Παρασκευής ΕΔΩ
Service Gallery
Service Gallery
Service Gallery
Service Gallery
Service Gallery

Agrenaos. © All Rights Reserved.

Designed and developed by sometimes studio.