Μενού

Χρήστος Καρατζάς

Ο Χρήστος Καρατζάς είναι MSc Γεωπόνος – Γεωργοοικονομολόγος με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Τοπική Ανάπτυξη και την Περιβαλλοντική Διαχείριση. Εξειδικεύεται στη σύσταση και λειτουργία ομάδων και οργανώσεων παραγωγών και εταιρικών σχημάτων και την ενδυνάμωσή τους με τη διαχείριση των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων και την αξιοποίηση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Επιπλέον, διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, τόσο όσον αφορά στο θεσμικό της πλαίσιο, όσο και στην εφαρμογή των παρεμβάσεών της στον αγροτικό τομέα, ενώ έχει ασχοληθεί συστηματικά με θέματα συνεταιριστικού δικαίου που αφορούν στους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Έχει εργαστεί σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα με αντικείμενο καινοτόμες λύσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ανάπτυξη φιλο-περιβαλλοντικών πρακτικών στον αγροτικό τομέα. Τα τελευταία χρόνια εργάστηκε για τη δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου υποστήριξης αγροτικών συνεταιρισμών και συμβούλων αγροτικής ανάπτυξης για τα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20, το οποίο απέκτησε σημαντική δυναμική και απέσπασε σημαντικό μερίδιο της υφιστάμενης αγοράς.

Έχει διετελέσει εμπειρογνώμονας στις ομάδες εργασίας οπωροκηπευτικών και αγροτικής ανάπτυξης της COPA-COGECA στις Βρυξέλλες, ενώ είναι μέλος της θεματικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης για την ενσωμάτωση της «Πράσινης» Συμφωνίας στις Αγροτικές Περιοχές και συχνά αρθογραφεί στον αγροτικό τύπο για ζητήματα που αφορούν την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

Επιπλέον, διεθέτει σημαντική τεχνογνωσία στη συμμετοχή και διαχείριση δράσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα με σκοπό την προώθηση και διάχυση της έρευνας και καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα, μέσω της υλοποίησης επιδεικτικών έργων για τους παραγωγούς. Έχει συμμετάσχει ως διαμεσολαβητής καινοτομίας για τη σύσταση Επιχειρησιακών Ομάδων με στόχο τη συνεργασία παραγωγών, αγροδιατροφικών και ερευνητικών φορέων, ενώ συμμετέχει σε εθνικές και ευρωπαϊκές συμπράξεις.

Agrenaos. © All Rights Reserved.

Designed and developed by sometimes studio.