Μενού

Παναγιώτης Νάσης

Ο Παναγιώτης Νάσης είναι γεωπόνος, απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων του ίδιου πανεπιστημίου. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα σεμινάρια και συνέδρια με ευρύ πεδίο εκπαίδευσης όπως σε σεμινάρια Νέων Τεχνολογιών, Ολικής Ποιότητας και Έλεγχος στη Συσκευασία Τροφίμων, εκπαίδευσης επιβλεπόντων γεωπόνων στο πλαίσιο των εθνικών προτύπων Agro 2.1-2.2. Επιπλέον στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης και ευθυγράμμισης με τις νέες τεχνολογίες έχει συμμετάσχει στο σεμινάριο «Έξυπνα συστήματα στη γεωργική παραγωγή» (Νέα Γεωργία για την νέα γενιά, ΓΠΑ, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος). Επίσης έχει δημοσιεύσει την μεταπτυχιακή του εργασία στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό Journal of applied Microbiology.

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ιδιωτικών έργων με κυριότερα τη συμμετοχή στον σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση επιχειρησιακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων των Καν (ΕΕ) 2080/05, 867/08 & 611/14 στον τομέα του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς, σε Συνεταιρισμούς και Οργανώσεις Παραγωγών.

Επίσης έχει συμβάλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 και ISO 9001 σε ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς καθώς και μονάδας παραγωγής αυγών. Παράλληλα έχει συμμετάσχει και στη σύσταση και λειτουργία συστημάτων ιχνηλασιμότητας.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων εντάσσεται η εγκατάσταση-εφαρμογή αειφορικών συστημάτων (ολοκληρωμένης-βιολογικής παραγωγής) και η παροχή εκπαιδεύσεων και τεχνικών γνώσεων προς την κατεύθυνση αυτή. Τέλος, έχει συμμετάσχει στην οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην ορθή λειτουργία ελαιοτριβείων και μονάδων επιτραπέζιας ελιάς.

Agrenaos. © All Rights Reserved.

Designed and developed by sometimes studio.