Μενού

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα που χρηματοδοτούν καινοτόμες δράσεις στον αγροτικό τομέα. Συμμετέχει κάθε χρόνο ενεργά σε όλες τις προσκλήσεις του προγράμματος Ορίζοντα (Horizon) στο θεματικό πεδίο της Αγροδιατροφής (Cluster 6), στο μεσογειακό πρόγραμμα Prima καθώς και σε προγράμματα για το περιβάλλον (Life) και την εκπαίδευση (Erasmus). Σκοπός είναι η επίδειξη και η μεταφορά ευρωπαϊκών καινοτομιών στην ελληνική αγροτική παραγωγή μέσω της συνεργασίας με γεωργικούς συμβούλους και αγροτικούς συνεταιρισμούς για τη διάχυση των καλύτερων αγροτικών πρακτικών στον ελληνικό αγροτικό χώρο.

Προγράμματα που συμμετέχουμε:

  • SHIELD4GRAPE (S4G) Νέες μέθοδοι αναπαραγωγής και ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας για τη μείωση των χημικών φυτοφαρμάκων στην καλλιέργεια αμπελιού.

Ο AGRENAOS, ως επικεφαλής πακέτου εργασίας, θα οργανώσει την επίδειξη των αποτελεσμάτων του έργου σε εμπορικούς αμπελώνες, τη μεταφορά γνώσης σε παραγωγούς και την κατάρτιση εκπαιδευτικού περιεχομένου για γεωργικούς συμβούλους.

Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα του προγράμματος και ακολουθείστε τον λογαριασμό του έργο στο LinkedIn

 

Agrenaos. © All Rights Reserved.

Designed and developed by sometimes studio.