Μενού

Πλατφόρμα RuralHub υποστήριξης αιτήσεων στα μέτρα του ΠΑΑ

Featured project image

Η νέα πλατφόρμα διαχείρισης αιτήσεων RuralHub μετά το μέτρο των Νέων Αγροτών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης επεκτείνεται και στο μέτρο 11 της βιολογικής γεωργίας παρέχοντας εξατομικευμένα εργαλεία και ολοκληρωμένη υποστήριξη σε κάθε σύμβουλο.

Το RURALHUB αποτελεί έναν κόμβο εργαλείων και πληροφοριών που αναπτύσσεται από την Agrenaos με στόχο τη συνεχή υποστήριξη των συμβούλων και μελετητών σε όλο το φάσμα των παρεμβάσεων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

Δείτε την πλατφόρμα 

Agrenaos. © All Rights Reserved.

Designed and developed by sometimes studio.