Μενού

Σύμβουλος Παροχής Υπηρεσιών σε Οργανώσεις Παραγωγών Ελαιολάδου στη Μεσσηνία

Featured project image

Την περίοδο 2021-22 ο AGRENAOS ανέλαβε την υλοποίηση των δράσεων των προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Παραγωγών Ελαιολάδου (ΟΕΦ) των ΑΕΣ Μουζακίου, ΑΕΣ Αμπελοφύτου και ΑΣ Νηλέα και την υποστήριξη των παραγωγών στα παρακάτω θέματα:

  • ανάπτυξη συστημάτων κυκλικής οικονομίας και βιωσιμότητας,
  • προστασία υποβάθμισης εδαφικών πόρων
  • εποχιακή παρατήρηση των πληθυσμών του δάκου και ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης
  • ορθές πρακτικές φυτοπροστασίας με φιλο-περιβαλλοντικά μέσα
  • ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στην ελαιοκαλλιέργεια,

  • εκπαίδευση των μελών σε αειφόρες πρακτικές ελαιοκαλλιέργειας,
  • ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ιχνηλασιμότητας παραγωγής και διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και,
  • υποστήριξη του προγράμματος προβολής και προώθησης των δράσεων του προγράμματος.

Δείτε αναλυτικά τις δράσεις του προγράμματος του ΑΕΣ Μουζακίου ΕΔΩ  του ΑΕΣ Αμπελοφύτου ΕΔΩ και του ΑΣ Νηλέα ΕΔΩ

Agrenaos. © All Rights Reserved.

Designed and developed by sometimes studio.