Μενού

1.10.2022

Συμμετοχή σε workshop της WWF για τις Οργανώσεις Παραγωγών στον αλιευτικό τομέα

Featured article image

AGRENAOS συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας που συντονίζει η WWF για τη διερεύνηση εναλλακτικών προσεγγίσεων για την καλύτερη πρόσβαση των αλιευμάτων στην αγορά, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μετασχηματίζοντας την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο».

Σκοπός ήταν η κάλυψη των κενών γνώσης που έχουν οι αλιείς ώστε να κατανοήσουν τις προϋποθέσεις αλλά και τα πλεονεκτήματα της δημιουργίας ενός συνεταιρισμού ή μίας οργάνωσης παραγωγών στον τομέα της αλιείας. Η ενημέρωση έγινε από στελέχη της εταιρείας μας ενώ ακολούθησε συζήτηση με τους αλιείς και τους υπόλοιπους εξειδικευμένους συμβούλους της ομάδας εργασίας.

Agrenaos Logo

Agrenaos. © All Rights Reserved.

Designed and developed by sometimes studio.