Μενού

8.11.2023

Παρουσίαση στη Θεματική Ομάδα του EU CAP NETWORK για τα οικολογικά σχήματα

Featured article image

Κατά τη διάρκεια της 1ης συνάντησης της Θεματικής Ομάδας για το σχεδιασμό και την εφαρμογή οικολογικών συστημάτων, που διοργανώθηκε από το EU CAP NETWORK, ο AGRENAOS είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την οπτική των συμβούλων σχετικά με την εφαρμογή τους στον αγρό. Η παρουσίαση του Χρήστου Καρατζά επικεντρώθηκε στις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες στη νέα ΚΑΠ, αλλά και στις ευκαιρίες που έχουν οι φορείς παροχής γεωργικών συμβουλών να τους ενημερώσουν για τη νέα πράσινη αρχιτεκτονική και να υποστηρίξουν την αγροτική κοινότητα να εφαρμόσει πιο φιλικές για το περιβάλλον πρακτικές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση: https://lnkd.in/d8_yTya2

Δείτε την παρουσίαση του AGRENAOS εδώ: https://lnkd.in/dNYUpNC8

Agrenaos Logo

Agrenaos. © All Rights Reserved.

Designed and developed by sometimes studio.