Μενού

2.02.2022

Επέκταση RuralHub για το μέτρο της βιολογικής γεωργίας.

Featured article image

Η εφαρμογή μας επεκτείνεται για να καλύψει και το νέο μέτρο 11 για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. Με τις νέες προσθήκες δίνεται η δυνατότητα να αξιολογούνται άμεσα οι δυνατότητες ενός νέου βιοκαλλιεργητή να συμμετέχει στις επιμέρους δράσεις του προγράμματος. Το δυνατό μας σημείο όμως είναι ότι ελέγχονται και παρακολουθούνται συστηματικά και οργανωμένα οι δεσμεύσεις του για όλα τα επόμενα έτη. Ειδικότερα οι νέες δυνατότητες περιλαμβάνουν:

  • Διαχείριση όλων των αιτήσεων για όλους τους παραγωγούς σας σε όλες τις δράσεις από μια καρτέλα.
  • Εκτίμηση βαθμολογίας με καταχώρηση γεωχωρικών δεδομένων.
  • Ετήσιος έλεγχος του μεγέθους της έκτασης των αγροτεμαχίων/ βοσκοτόπων, του είδους των ζώων καθώς και του αριθμού των κυψελών.
  • Ετήσιος έλεγχος των αγροτεμαχίων ώστε να διατηρούνται σταθερά και να κατέχονται νομίμως, με ολοκληρωμένη ενημέρωση του συμβούλου για τυχόν αλλαγές.
  • Καταχώρηση του μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, του μητρώου φαρμακευτικής αγωγής του ημερολογίου εργασιών καθώς και μητρώου εισροών-εκροών.

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες δυνατότητες ΕΔΩ 

Agrenaos Logo

Agrenaos. © All Rights Reserved.

Designed and developed by sometimes studio.