Μενού

10.08.2021

O AGRENAOS πιστοποιήθηκε ως Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβούλων από τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα

Featured article image

Με την αριθ. 1 απόφαση της 13ης/05.08.2021 συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ εγκρίθηκε η αξιολόγηση της αίτησης που υπέβαλλε ο AGRENAOS, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πιστοποίησή του ως Φορέα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και την εγγραφή του στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Η πιστοποίηση είναι αορίστου χρόνου τηρουμένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την προαναφερόμενη απόφαση.

Στο πλαίσιο αυτό το επόμενο διάστημα θα ετοιμαστεί η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο μέτρο 2.1 του ΠΑΑ 2014-20 και παράλληλα το επιχειρηματικό σχέδιο ενημέρωσης των παραγωγών που επιθυμούν να ενταχθούν στο σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών. Παράλληλα θα προσαρμοστεί η πλατφόρμα RuralHub ώστε να παρέχει την απαιτούμενη επικοινωνία παρόχου και ωφελούμενων αλλά και τη διασύνδεση με άλλους Φ.Π.Γ.Σ. και ερευνητικούς φορείς.

Για να δείτε το μητρώο των Φ.Π.Γ.Σ. πατήστε ΕΔΩ

Agrenaos Logo

Agrenaos. © All Rights Reserved.

Designed and developed by sometimes studio.