Μενού

Υποβολή και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων ίδρυσης και εκσυγχρονισμού για μονάδες τυποποίησης και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του τομέα της αγροδιατροφής για την αξιοποίηση του παραγωγικού μας πλούτου εξειδικευόμαστε στη σύνταξη και υποβολή προτάσεων ίδρυσης και εκσυγχρονισμού μεταποιητικών μονάδων. Με την αξιοποίηση προγραμμάτων όπως το μέτρο Μεταποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, τις δράσεις του Leader και το πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου αλλά και του προγράμματος ΕΣΠΑ, προτείνουμε το κατάλληλο πρόγραμμα από πλευράς χρηματοδότησης και επιλεξιμότητας για τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Για το σκοπό αυτό επιλέγουμε το κατάλληλο πρόγραμμα από τα υφιστάμενα διαθέσιμα και αναλαμβάνουμε την προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή της αίτησης στήριξης και χρηματοδότησης, καθώς και τη διαχείριση του έργου μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση και αποπληρωμή του.

Ενδεικτικά έργα μας περιλαμβάνουν:

  • Εκσυγχρονισμός μονάδας ελαιουργείου και τυποποιητηρίου ελαιολάδου στην περιοχή του Ηρακλείου
  • Εκσυγχρονισμός τυροκομείου στην περιοχή της Λέσβου
  • Εκσυχρονισμός οινοποιείου και χώρου προβολής και προώθησης προϊόντων στην περιοχή της Κεφαλλονιάς
  • Ίδρυση μονάδας τυποποίησης μελιού και χώρου προβολής και προώθησης προϊόντων στην περιοχή της Πάρου
  • Εκσυγχρονισμός μονάδας ελαιουργείου στην περιοχή της Σερίφου
  • Ίδρυση μονάδας τυποποίησης μελιού και χώρου προβολής και προώθησης προϊόντων στην περιοχή της Ίου
  • Ίδρυση τυροκομείου και βιομηχανικής μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στην περιοχή της Ηπείρου
  • Επέκταση μονάδας παραγωγής και συσκευασίας ζωοτροφών στην περιοχή των Ιωαννίνων
  • Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας και συσκευασίας ξηρών καρπών στην περιοχή της Θεσσαλίας

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στα έργα μας.

Agrenaos. © All Rights Reserved.

Designed and developed by sometimes studio.