Μενού

Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών. Υποβολή και διαχείριση επιχειρηματικών προγραμμάτων.

Εδώ και αρκετά χρόνια εξειδικευόμαστε στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που αφορά στη σύσταση και λειτουργία Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών σε όλους τους τομείς των αγροτικών προϊόντων, αλλά και την παρακολούθηση της συνεταιριστικής νομοθεσίας όσον αφορά τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Ειδικότερα, έχουμε εμπειρία ως τεχνικοί σύμβουλοι στη σύσταση και λειτουργία Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα των ελιών και του ελαιολάδου, των οπωροκηπευτικών, του βαμβακιού, των δημητριακών και στον τομέα του γάλακτος.

Επιπλέον, διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή επιχειρηματικών προγραμμάτων Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών και στη διαχείριση των δράσεών τους για την επίτευξη οικονομικών και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων που αφορούν Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και Εμπορικές Εταιρείες (Α.Ε., Ι.Κ.Ε. κλπ).

Στο πλαίσιο αυτό έχουμε συντάξει και διαχειριστεί:

  • πλήθος προγραμμάτων Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) στον τομέα του ελαιολάδου,
  • επιχειρησιακά προγράμματα για Οργανώσεις Παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών και
  • επιχειρηματικά σχέδια για Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών στο πλαίσιο του μέτρου 9 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, στον τομέα του αιγοπρόβειου γάλακτος, του βαμβακιού και των δημητριακών, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Ενδεικτικά αποτελέσματα από τη λειτουργία των Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών μπορείτε να δείτε και στα έργα μας.

Agrenaos. © All Rights Reserved.

Designed and developed by sometimes studio.