Μενού

Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα καινοτομίας

Τα τελευταία χρόνια έχουμε συμμετάσχει σε εθνικά προγράμματα συμπράξεων καινοτομίας (προγράμματα ΕΣΠΑ) και σύστασης επιχειρησιακών ομάδων (μέτρο 16 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης) με σκοπό την ανάδειξη νέων καινοτόμων πρακτικών στην αγροτική παραγωγή, την ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, διαθέτουμε εμπειρία απο συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα που χρηματοδοτούν καινοτόμες δράσεις στον αγροτικό τομέα όπως τα προγράμματα HORIZON, PRIMA, LIFE κλπ. Ενδεικτικά έργα μας περιλαμβάνουν:

  • Prima 2020 call “REVINE” Regenerative agricultural approaches to improve ecosystem services in Mediterranean vineyards.
  • Prima 2020 call “AGRITECH-MED 3.0” Creating a methodology for the competitive application of Water-Ecosystem-Food Nexus approach in isolated rural communities.
  • Horizon SFS-06 2020 call “Next-IPM” Stepping up integrated pest management.
  • Horizon SFS-01 2020 call “Radiant” ReAlising DynamIc vAlue NeTworks for underutilised crops”
  • Horizon SFS-05 2020 call “Smart Fruit” New and emerging risks to plant health.
  • Horizon SFS-05 2019 call “Tutti-Frutti” System-based approach to manage emerging diseases and pests of fruit and nut.
  • Horizon SFS-01 2016 call “TOMRES” “A novel and integrated approach to increase multiple and combined stress tolerance in plants using tomato as a model”.
  • LIFE14 Proposal (REWEEE) for reusing electric and electronic devices
  • LIFE10 Proposal (Wasp Tool) – Tool for Waste Prevention Management in Municipalties

Agrenaos. © All Rights Reserved.

Designed and developed by sometimes studio.