Μενού

Παροχή τεχνικής υποστήριξης ως εμπειρογνώμονες σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης και άσκησης πολιτικής στο πλαίσιο της ΚΑΠ

Έχουμε συμμετάσχει ως εμπειρογνώμονες στις ομάδες εργασίας οπωροκηπευτικών και αγροτικής ανάπτυξης της COPA-COGECA στις Βρυξέλλες ενώ στελέχη μας είναι μέλη της θεματικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης για την ενσωμάτωση της «Πράσινης» Συμφωνίας στις Αγροτικές Περιοχές.

Επιπλέον, συμμετείχαμε στη συγγραφή πρότασης συμμετοχής σε διεθνή διαγωνισμό για την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚΑΠ 2023-2027 στην Ελλάδα. Κείμενα και άρθρα πολιτικής έχουν παρουσιαστεί στον αγροτικό τύπο για ζητήματα που αφορούν την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

Περισσότερες πληρφορίες για τις θέσεις μας μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Οι Απόψεις μας – Δημοσιεύσεις».

Agrenaos. © All Rights Reserved.

Designed and developed by sometimes studio.