Μενού

Παροχή γεωργικών και περιβαλλοντικών συμβουλών

Ο Agrenaos είναι πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών και εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο μητρώο του ΕΛΓΟ-Δήμητρα. Επιπλέον, συμμετέχει ενεργά στο Εθνικό Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών που έχει ξεκινήσει στη χώρα μας, ενώ οι εταίροι και τα στελέχη μας είναι πιστοποιημένοι γεωργικοί σύμβουλοι.

Με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας από την πολυετή εμπειρία μας στον αγροτικό χώρο και με κατάλληλες συνεργασίες με πανεπιστημιακούς – ερευνητικούς φορείς προσφέρουμε μια σειρά συμβουλευτικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε δραστήριου και απαιτητικού παραγωγού.

Μέσα από ένα δίκτυο υποκαταστημάτων και συνεργασιών στην Περιφέρεια, κατάλληλα εκπαιδευμένα και εξοπλισμένα στελέχη μας θα αναλάβουν το κρίσιμο έργο των Γεωργικών Εφαρμογών στην ύπαιθρο, μεταφέροντας γνώση και καινοτομία στις περιοχές και ομάδες στόχου. Σκοπός είναι η εξειδίκευση των πακέτων γεωργικών συμβουλών σε κάθε Περιφέρεια και η προσαρμογή τους στις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Στο επίπεδο της βιομηχανίας τροφίμων αντίστοιχες συμβουλές σε θέματα φιλο-περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν παρασχεθεί σε αγροδιατροφικές μονάδες του χώρου.

Agrenaos. © All Rights Reserved.

Designed and developed by sometimes studio.