Μενού

Ανάπτυξη εφαρμογών και τεχνική υποστήριξη για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Στο πλαίσιο της υποστήριξης της συμμετοχής σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης διαθέτουμε εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην παροχή καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και τεχνικής υποστήριξης για την υποβολή και διαχείριση των αιτήσεων στήριξης αλλά και της ορθής ενημέρωσης των δικαιούχων.

Επιπλέον, κατάλληλες εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί για τη δικτύωση, επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ γεωργικών συμβούλων και επιστημόνων στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας, με σκοπό την ανάδειξη των καλύτερων πρακτικών που εφαρμόζονται στην αγροτική παραγωγή.

Ειδικότερα, για το μέτρο 6.1 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών, η εταιρεία μας έχει ετοιμάσει και προσφέρει μια «έξυπνη» πλατφόρμα αξιολόγησης επιλεξιμότητας των υποψήφιων νέων γεωργών, υπολογισμού της βαθμολογίας της αίτησής τους, διαχείρισης των αιτήσεων και υποβοήθησης για την προετοιμασία και βελτιστοποίηση του φακέλου τους.

Δείτε την πλατφόρμα

Agrenaos. © All Rights Reserved.

Designed and developed by sometimes studio.