Μενού

13.10.2022

Έναρξη αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς Αγροδιατροφής του Αναπτυξιακού Νόμου

Featured article image

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της Προκήρυξης του Καθεστώτος Ενισχύσεων «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσες επιχειρήσεις επιδιώκουν την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου στον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων με σκοπό τη δημιουργία νέας μονάδας, την επέκταση της δυναμικότητάς τους ή τη διαφοροποίηση της παραγωγής τους. Τα ποσά ενίσχυσης διαμορφώνονται ανάλογα με τον φορέα και την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και κυμαίνονται από 50.000 – 3.000.000€ ενώ τα σχέδια για τον πρωτογενή τομέα ανέρχονται σε μέγιστο ύψος 500.000€.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Agrenaos Logo

Agrenaos. © All Rights Reserved.

Designed and developed by sometimes studio.