Μενού
leaf icon

Αγροτικές και περιβαλλοντικές καινοτόμες υπηρεσίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Ο Agrenaos δημιουργήθηκε το 2021, από δύο γεωπόνους, με πολυετή εμπειρία στον αγροτικό χώρο σε θέματα διαχείρισης επιχειρησιακών προγραμμάτων, αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων της αγροτικής ανάπτυξης και ανάπτυξης φιλο-περιβαλλοντικών παρεμβάσεων στη γεωργική παραγωγή. Οι εταίροι της επιχείρησης έχουν εργαστεί σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις τα τελευταία 15 χρόνια αποκτώντας πολύτιμη τεχνογνωσία στην οργάνωση της αγροτικής παραγωγής και στην ανάπτυξη καινοτόμων αγρο-περιβαλλοντικών υπηρεσιών, την οποία θα αξιοποιήσουν στο νέο τους εγχείρημα.

Overlay image
Responsive overlay image
Agrenaos White Logo

Πιστεύουμε στην αειφόρο παραγωγική ανάπτυξη

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Η φιλοσοφία του Agrenaos είναι ότι μέσα από συντονισμένες συλλογικές προσπάθειες που, α) αξιοποιούν ορθά τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα που εξασφαλίζει η συμμετοχή μας στην Ε.Ε. και, β) υλοποιούν δράσεις που σέβονται το περιβάλλον και αξιοποιούν τον παραγωγικό πλούτο που προσφέρει το μικροκλίμα και η γεωγραφική ανομοιομορφία της χώρας μας μπορεί να επιτευχθεί μια αειφόρος παραγωγική ανάπτυξη με οφέλη για την εθνική μας οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό το λογότυπό μας, η αρχαιοελληνική σπείρα, συμβολίζει τον αέναο κύκλο της ανάπτυξης, «στολισμένο» με τα φύλλα της αγροτικής παραγωγής το οποίο αποτελεί συστατικό μέρος της φιλοσοφίας μας.

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

31.10.2021

Συνεταιρισμός ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) για μια ομάδα παραγωγών;

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ

Οι συνεργασίες μας περιλαμβάνουν:

  • To εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Το εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Tο Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Μελετών (ΙΣΕΜ)
Project Banner
Agrenaos Logo

Agrenaos. © All Rights Reserved.

Designed and developed by sometimes studio.